ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ACTIVITIES

Image 04

ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝ

AENIGMA AGON

Image01

Κάθε χρόνο διοργανώνεται ο' Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών. Είναι ένας τετραπλός διαγωνισμός (Επιγραφής, Εικόνας, Επινόησης και Επίλυσης). Συνήθως υπάρχουν και άλλα γεγονότα, όπως διαλέξεις Γρίφων γνωστών πανεπιστημιακών καθηγητών ειδικών στους γρίφους και έκθεσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


Every year the Megistian Aenigma Agon takes place in Kastellorizo. It is a quadruple competition (Inscription, Illusion, Invention, Interaction). There will be more events, such as Puzzle Lecture by University Professors who are puzzle experts and exhibitions.
For more information please click here.

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

AENIGMAS

Image01

Κάθε χρόνο, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Καστελλορίζου «το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης» οργανώνει ένα ιδιαίτερο γεγονός: Το Συνέδριο Αινιγμάτων Καστελλόριζου (Σ.Α.Κ.). Τα Αινίγματα:

  • είναι μέρος της παράδοσης
  • αποτελούν λύση για την απομόνωση

Every year, the local cultural association "the Golden Wreath of Megisti" organises a special event: The Kastellorizo Enigma Congress (K.E.C.). The enigmas:

  • have been a part of the tradition
  • are a solution for the isolation

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

PEARLS ROOM

Image10

Κάντε κλικ εδώ για να αγοράσετε μαργαριτάρια και άλλα κοσμήματα στο νησί μας.

Click here to view and buy pearls and other jewelry on our island.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

PHONE NUMBERS

Image01

Κάντε κλικ εδώ για τα πιο σημαντικά τηλέφωνα του νησιού μας (δωμάτια, κτλ).

Click here for the most important phone numbers of our island (accommodation, etc).

 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΔΑ

KASTELLORIZO
WITH TWO L'S

Image01
Το Καστελλόριζο γράφεται με δύο λάμδα όπως η Ελλάδα! Μιά σελίδα του facebook με σχεδόν καθημερινές ανανεώσεις με νέα και φωτογραφίες του νησιού.

Kastellorizo is written with two l's, just like Hellas! A facebook page almost daily updated, with news and photos of the island.

 

 

ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

ABOUT US

Image 02

Είμαστε μια ομάδα περήφανων Καστελλοριζιών που απλά αγαπάμε το νησί μας. Από το 1995 που ο Δρ. Πανταζής Χούλης δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας την πρώτη ιστοσελίδα για το Καστελλόριζο, πολλά έχουν αλλάξει.

We are a team of proud Kastellorizians who simply love our island. Since 1995 when Dr Pantazis Houlis made the first ever Kastellorizo website at the University of Western Australia, many things have changed.