ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ACTIVITIES

Image01

Μετά την τεράστια επιτυχία του 1ου φεστιβάλ το 2016, το 2o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» θα διοργανωθεί και πάλι από το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ) στο Καστελλόριζο από τις 28 Αυγούστου 2017 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το:

http://www.beyondtheborders.gr/

After the 1st festival's huge success in 2016, the 2nd International Documentary Festival "Beyond the Borders" will be organised again by the Hellenic History Foundation (ID.IS.ME) in Kastellorizo from the 28th of August 2017 till the 3rd of September 2017. For more information please visit:

http://www.beyondtheborders.gr/

 

Image 04

Τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος το «Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης»

Local Cultural Association the "Golden Wreath of Megisti"

 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να πάτε σε ένα διαδραστικό χάρτη του Καστελλορίζου και άλλους χάρτες.
Click on the picture to visit an interactive map of Kastellorizo, as well as other maps.


ΤΗΛΕΦΩΝΑ

PHONES

Κάντε κλικ εδώ για τα πιο σημαντικά τηλέφωνα του νησιού μας.

Click here for the most important phone numbers of our island.

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ENIGMAS

Image01

Κάθε χρόνο, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Καστελλορίζου «το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης» οργανώνει ένα ιδιαίτερο γεγονός: Το Συνέδριο Αινιγμάτων Καστελλόριζου (Σ.Α.Κ.). Τα Αινίγματα:

  • είναι μέρος της παράδοσης
  • αποτελούν λύση για την απομόνωση

Every year, the local cultural association "the Golden Wreath of Megisti" organises a special event: The Kastellorizo Enigma Congress (K.E.C.). The enigmas:

  • have been a part of the tradition
  • are a solution for the isolation

 

Image01
Το Καστελλόριζο γράφεται με δύο λάμδα όπως η Ελλάδα! Μιά σελίδα του facebook με σχεδόν καθημερινές ανανεώσεις με νέα και φωτογραφίες του νησιού.

Kastellorizo is written with two l's, just like Hellas! A facebook page almost daily updated, with news and photos of the island.

ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

ABOUT US

Image 02

Είμαστε μια ομάδα περήφανων Καστελλοριζιών που απλά αγαπάμε το νησί μας. Από το 1995 που ο Δρ. Πανταζής Χούλης δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας την πρώτη ιστοσελίδα για το Καστελλόριζο, πολλά έχουν αλλάξει. Πιστεύουμε πως η ίδρυση του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου το «Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης» θα συνεισφέρει στο σκοπό μας.

We are a team of proud Kastellorizians who simply love our island. Since 1995 when Dr Pantazis Houlis made the first ever Kastellorizo website at the University of Western Australia, many things have changed. We believe that the founding of the local cultural association the "Golden Wreath of Megisti" will reinforce our scope.

Image 02


Read more