ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ACTIVITIES

Image 04

 

Τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος το «Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης»

Local Cultural Association the "Golden Wreath of Megisti"

 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να πάτε σε ένα διαδραστικό χάρτη του Καστελλορίζου και άλλους χάρτες.
Click on the picture to visit an interactive map of Kastellorizo, as well as other maps.


ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝ

AENIGMA AGON

Image01

Tην 1η Σεπτεμβρίου 2017 διοργανώνεται ο Α' Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών. Είναι ένας τριπλός διαγωνισμός (Επίλυσης, Επινόησης, Επιτραπέζιος). Θα υπάρξουν και άλλα γεγονότα, όπως η διάλεξη Γρίφων του καθ. Μιχάλη Λάμπρου και η έκθεση αρχαίων ελληνικών μηχανισμών του μουσείου Κοτσανά.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


On the 1st September 2017 there will be the 1st Megistian Aenigma Agon. It is a triple competition (solving, creating, board game). There will be more events, such as the Puzzle Lecture by Prof. Michael Lambrou and the exhibition of Ancient Greek mechanisms from the Kotsanas Museum.
For more information please click here.

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

AENIGMAS

Image01

Κάθε χρόνο, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Καστελλορίζου «το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης» οργανώνει ένα ιδιαίτερο γεγονός: Το Συνέδριο Αινιγμάτων Καστελλόριζου (Σ.Α.Κ.). Τα Αινίγματα:

  • είναι μέρος της παράδοσης
  • αποτελούν λύση για την απομόνωση

Every year, the local cultural association "the Golden Wreath of Megisti" organises a special event: The Kastellorizo Enigma Congress (K.E.C.). The enigmas:

  • have been a part of the tradition
  • are a solution for the isolation

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

PEARLS ROOM

Image10

Κάντε κλικ εδώ για να αγοράσετε μαργαριτάρια και άλλα κοσμήματα στο νησί μας.

Click here to view and buy pearls and other jewelry on our island.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

PHONE NUMBERS

Image01

Κάντε κλικ εδώ για τα πιο σημαντικά τηλέφωνα του νησιού μας (δωμάτια, κτλ).

Click here for the most important phone numbers of our island (accommodation, etc).

 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΔΑ

KASTELLORIZO
WITH TWO L'S

Image01
Το Καστελλόριζο γράφεται με δύο λάμδα όπως η Ελλάδα! Μιά σελίδα του facebook με σχεδόν καθημερινές ανανεώσεις με νέα και φωτογραφίες του νησιού.

Kastellorizo is written with two l's, just like Hellas! A facebook page almost daily updated, with news and photos of the island.

 

 

ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

ABOUT US

Image 02

Είμαστε μια ομάδα περήφανων Καστελλοριζιών που απλά αγαπάμε το νησί μας. Από το 1995 που ο Δρ. Πανταζής Χούλης δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας την πρώτη ιστοσελίδα για το Καστελλόριζο, πολλά έχουν αλλάξει.

We are a team of proud Kastellorizians who simply love our island. Since 1995 when Dr Pantazis Houlis made the first ever Kastellorizo website at the University of Western Australia, many things have changed.