ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ACTIVITIES

Image 04

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΡΙΦΩΝ

PUZZLE MUSEUM

Image101

Το πρώτο μουσείο γρίφων της Ελλάδας (και το μοναδικό στον κόσμο που είναι διαδραστικό) με 4000 εκθέματα είναι εδώ για να σας εκπλήξει! Ώρες λειτουργίας Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, 11:30πμ-1.30μμ. Λόγω περιπάτων στο βουνό και διακοσμητικών αλλαγών, ενδέχεται σπάνια να είναι κλειστό (σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας: email: museum@megisti.net, τηλ: 6980865814). Κάντε κλικ στον παρακάτω χάρτη για την ακριβή τοποθεσία (περιοχή Χωράφια, πίσω από τον Άγιο Γεώργιο του Σαντραπέ). Για την ακριβή θέση στο Google Maps κάντε κλικ εδώ.

The very first puzzle museum in Greece (and the only interactive worldwide) with 4000 puzzles is here to surprise you! Open times Monday, Tuesday, Friday, 11:30am-1:30pm. Because of mountain walks and decorative changes, there is a rare chance that we will be closed (just contact us to confirm: email: museum@megisti.net, τηλ: 6980865814). Click on the map below for the the location (Horafia region, behind St. George of Santrape). For Google Maps position click here.

Image102

ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝ

AENIGMA AGON

Image01

Η ΕΝΩΣΗ ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ.

THE EN.I.G.MA. CLUB

Image01

Κάθε χρόνο η τοπική ένωση ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ. (Ένωση Ιδεών Γρίφων Μαθηματικών) διοργανώνει τον Μεγίστειο Αινιγμάτων Αγώνα στο Καστελλόριζο. Είναι ένας τετραπλός διαγωνισμός (Επιγραφής, Εικόνας, Επινόησης και Επίλυσης). Η ένωση ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ διοργανώνει και άλλα πολλά γεγονότα, όπως διαλέξεις Γρίφων γνωστών πανεπιστημιακών καθηγητών ειδικών στους γρίφους, έκθεσεις, παρουσιάσεις, περιπάτους, κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ για τον ΜΑΑ και εδώ για την ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ.


Every year the Kastellorizo based EN.I.G.MA. Club (Union of Ideas, Puzzles & Maths) organises the Megistian Aenigma Agon in Kastellorizo. It is a quadruple competition (Inscription, Illusion, Invention, Interaction). EN.I.G.MA organises many more events, such as Puzzle Lectures by University Professors who are puzzle experts, exhibitions, presentation, walks, etc.
For more information please click here for the MAA and here for the EN.I.GMA. Club.

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

AENIGMAS

Image01

Κάθε χρόνο, η τοπική πολιτιστική ένωση Καστελλορίζου «ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ.» οργανώνει ένα ιδιαίτερο γεγονός: Το Συνέδριο Αινιγμάτων Καστελλόριζου (Σ.Α.Κ.). Τα Αινίγματα:

  • είναι μέρος της παράδοσης
  • αποτελούν λύση για την απομόνωση

Every year, the local cultural club "EN.I.G.MA." organises a special event: The Kastellorizo Enigma Congress (K.E.C.). The enigmas:

  • have been a part of the tradition
  • are a solution for the isolation

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΡΙΦΩΝ

PUZZLE FESTIVAL

Image10

Το Καστελλόριζο έχει πια το δικό του Φεστιβάλ, ένα γεγονός αφιερωμένο στους Γρίφους (όπου έχει και παράδοση) και στις Επιστήμες. Διοργανώνεται σε μια εποχή που βοηθά πραγματικά το νησί μας, όταν έχουν ανοίξει τα σχολεία και όταν έχει μειωθεί η τουριστική κίνηση, ώστε να δράσει ως τονωτική ένεση σε πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Kastellorizo has finally its own Festival, dedicated to Puzzles (where the island has tradition) and Sciences. It takes place during a period when the schools are open and there are less tourists, so that it can help in a cultural and financial way. Click here to learn more.

 

ΚΕΝΤΡΟ S+T+ARTS

S+T+ARTS CENTRE

Image10

Μέσω του προγράμματος S+T+ARTS (Επιστήμη, Τεχνολογία και Τέχνη) και του Μουσείου Γρίφων, το Καστελλόριζο έχει πια ένα Ευρωπαϊκό επιστημονικό, τεχνολογικό και καλλιτεχνικό κέντρο. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Through the S+T+ARTS program (Science, Technology & Arts) and the Puzzle Museum, Kastellorizo has now a European scientific, technological and arts centre. Click here to learn more.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

PHONE NUMBERS

Image01

Κάντε κλικ εδώ για τα πιο σημαντικά τηλέφωνα του νησιού μας (δωμάτια, κτλ).

Click here for the most important phone numbers of our island (accommodation, etc).

 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΔΑ

KASTELLORIZO
WITH TWO L'S

Image01
Το Καστελλόριζο γράφεται με δύο λάμδα όπως η Ελλάδα! Μιά σελίδα του facebook με σχεδόν καθημερινές ανανεώσεις με νέα και φωτογραφίες του νησιού. Κάντε κλικ στην εικόνα για να πάτε στη σελίδα.

Kastellorizo is written with two l's, just like Hellas! A facebook page almost daily updated, with news and photos of the island. Click on the picture to go to the page.

 

 

ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

ABOUT US

Image 02

Είμαστε μια ομάδα περήφανων Καστελλοριζιών που απλά αγαπάμε το νησί μας. Από το 1995 που ο Δρ. Πανταζής Χούλης δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας την πρώτη ιστοσελίδα για το Καστελλόριζο, πολλά έχουν αλλάξει.

We are a team of proud Kastellorizians who simply love our island. Since 1995 when Dr Pantazis Houlis made the first ever Kastellorizo website at the University of Western Australia, many things have changed.