Στοιχεία Επικοινωνίας/Contact Information

Αν επιθυμείτε να ψάξετε τις επιχειρήσεις και σημαντικά τηλέφωνα του νησιού, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα με τα τηλέφωνα. Αν επιθυμείτε να αφήσετε ένα κοπλιμέντο, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Βιβλίο Επισκεπτών. Αν επιθυμείτε να κάνετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο για το Kastellorizo.net, ή αν θέλετε να προσθέσετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας (αυτό γίνεται δωρεάν, αλλά θα πρέπει να είναι άμεσα σχετική με το νησί), παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας, στείλετε γράμμα, στείλετε email, ή ελάτε να τα πούμε από κοντά στο Καστελλόριζο.

If you wish to search for businesses and important phone numbers, please visit the phone pages. If you wish to leave some compliments, please visit the guestbook. If you wish to make any other comments about Kastellorizo.net, or if you want us to add the details of your business (this is done for free, but it must be directly related to the island), please call us, send a post, send us an email, or just come to Kastellorizo island for a direct meeting.

Πανταζής K. Χούλης
Πατέλα Βράχου 60 (συμβολική οδός)
Καστελλόριζο (Μεγίστη)
Δωδεκάνησος, 85111
ΕΛΛΑΣ

Τηλ: +30 6980865814


Pantazis C. Houlis
60 Patela Vrahou (symbolic street)
Kastellorizo (Megisti)
Dodecanese, 85111
GREECE

Tel: +30 6980865814