ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1996

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ

Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ

33.493.487

52.121.068

85.614.555

Δ. Μεγίστης

33.493.487

52.121.068

85.614.555

ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1997

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ

Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ

19.174.101

19.174.101

Δ. Μεγίστης

19.174.101

-

19.174.101

ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1998

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ

Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ

28.262.905

28.262.905

Δ. Μεγίστης

28.262.905

-

28.262.905

Πηγή : ΤΕΔΚ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ