ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

SUMMARY

Με την εμπειρία του αυστραλιανού Συλλόγου Μηχανικών και Μαθηματικών Γρίφων (2005-2012), του Συνεδρίου Αινιγμάτων Καστελλορίζου (από το 2009), και με την υποστήριξη του Kastellorizo.net, διοργανώνεται πάλι ο Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών στο Καστελλόριζο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Ο Μεγίστειος Αινιγμάτων Αγών (Μεγίστειος, λόγω της ονομασίας Μεγίστη) είναι ένας Τριπλός Διεθνής Διαγωνισμός (Επίλυσης, Επιγραφής/Εικόνας και Επινόησης). Είναι μια γιορτή παιχνιδιών και λογοπαίγνιων για παιδιά από 0 έως 150 χρονών, που παρουσιάζει στον κόσμο τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στους γρίφους και στα αινίγματα.

Η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστική ιστορία στους γρίφους, με παραδείγματα όπως το Οστομάχιον του Αρχιμήδη (ο πρώτος καταγεγραμμένος γρίφος της ανθρωπότητας που βρέθηκε μέσα στο γνωστό Παλίμψηστο), το Λαβύρινθο της Κρήτης, το Κουτί της Πανδώρας, το Αίνιγμα της Σφίγγας, το Γόρδιο Δεσμό (που έκοψε ο Μέγας Αλέξανδρος και που έχει δώσει την ονομασία του σε πολλούς γρίφους), το Δούρειο Ίππο, τη Δικαία Κούπα του Πυθαγόρα, το Λίνδιο Κλεόβουλο (ο σοφός με ειδικότητα στα αινίγματα), οι Χρησμοί της Πυθίας, κ.α.

Η διοργάνωση του Μεγίστειου Αινιγμάτων Αγώνος είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να πράξουμε για να τιμήσουμε τη γνώση και τη σοφία στη χώρα που ανέδειξε τα Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία, την Αστρονομία, την άμιλλα, και άλλα πολλά.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και άλλα σημαντικά γεγονότα.

 

 

With the experience of the Australian Mechanical and Mathematical Puzzle Club (UWA, 2005-2012), the Kastellorizian Enigma Congress (since 2009), and with the support of Kastellorizo.net, the Megistian Aenigma Agon will be held again on the Greek island of Kastellorizo from the 1st of September until the 3rd of September.

The Megistian Aenigma Agon is a Triple International Puzzle Competition (Solving, Inscription/Illusion and Inventing). The word Megistian comes from one of the island's names (Megisti), Aenigma means puzzle, and Agon stands for competition. It is a celebration of toys and word-games for children from 0 to 150 years old, presenting to the world the leading role of Greece in puzzles.

Greece's history in puzzles is the richest, as it contains a variety of aenigmas, featuring the Ostomachion (the oldest puzzle in the world made by Archimedes, for which extra details were found inside the famous Palimpsest), the Labyrinth of Crete (made by Daedalus), Pandora's Box, the Sphinx's Aenigma, the Gordian Knot (which was cut by Great Alexander, and is used to name many puzzles), the Trojan Horse (by Odysseus), the Pythagorean Justice Cup, Kleovoulos from Lindos (one of the seven wise men who was an expert in aenigmas), Pythia's Oracle Divinations, etc.

Organizing the Megistian Aenigma Agon is the least we can offer, to honor and promote knowledge and wisdom, in the country that highlighted mathematics, philosophy, art of all kinds, astronomy, sportsmanship, and many more.

In parallel, there will be more important events.

 


Πίσω στην κεντρική σελίδα του ΜΑΑ / Back to the main MAA page

Πίσω στο Kastellorizo.net / Back to Kastellorizo.net

© Copyright 2017 M.A.A.