1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ (κόκκινος αγώνας):

Θα επιλυθεί ένας από τους παρακάτω γρίφους:

Α. Ενα βαρυτικός γρίφος (κυβόεδρος, κάτω αριστερά), με συγκεκριμένο θέμα που θα δοθεί την ημέρα του διαγωνισμού.

Β. Ένας γρίφος από τέσσερις πλάκες σχηματίζοντας το σχήμα του κάστρου του νησιού (φωτογραφία πάνω δεξιά). Σε κάθε πλάκα θα υπάρχουν τέσσερις αριθμοί στις τέσσερις πλευρές της. Ο λύτης θα πρέπει να βρει γρήγορα συγκεκριμένα αθροίσματα σε μία μονομαχία εναντίον ενός άλλου διαγωνιζόμενου.

Ανάλογα με τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν και αντίστοιχοι γύροι. Ο νικητής θα κερδίσει ένα μικρό αντίγραφο του Χρυσού Στεφανιού της Μεγίστης. Τα ονόματα των καλύτερων θα δημοσιευθούν στη Βίβλο των Μεγίστειων Νικητών (στην εδώ ιστοσελίδα).

Οι λύτες πρέπει να είναι παρόντες στο Καστελλόριζο την ημέρα του διαγωνισμού (η ακριβής ώρα θα δοθεί μια μέρα πριν ή νωρίτερα) και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε στο email MAA@megisti.net (με θέμα «Διαγωνισμός Επίλυσης») ή προσωπικά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

1. INTERACTION COMPETITION (red agon):

One of the following puzzles must be solved:

A. A gravity puzzle (cubedron, below on the left), with a specialized theme which will be revealed on the day of the competition.

B. A puzzle with four square plates should be solved, (resembling the shape of the island's castle, as seen in the photo on the right above). Each plate will have four numbers on each of its four sides. The purpose of the solver will be to quickly find specific sums against a competitor on a 1-on-1 duel.

Depending on the participants, there will also be corresponding rounds. The first winner will win a trophy, a small copy of the Golden Wreath of Megisti. Also, the names of the best competitors will be published in the Megistian Winners' Book (on the site here).

Competitors in this competition must be present at Kastellorizo ​​on the day of the competition (the exact time will be given one day before or earlier) and can register by either sending an email to MAA@megisti.net (with topic "Interaction Competition") or by registering in person before on the day of the competition.

Ο νικητής θα κερδίσει ως τρόπαιο ένα μικρό αντίγραφο του Χρυσού Στεφανιού της Μεγίστης ή της Χρυσής Μπούκλας του Καστελλορίζου (όπως απεικονίζονται παρακάτω).

 

 

The winner will receive as a trophy a small (but valuable) copy of the Golden Wreath of Megisti or the Golden Boucla of Kastellorizo (as shown in the pictures below).

 

 

.

Πίσω στην κεντρική σελίδα του ΜΑΑ / Back to the main MAA page

Πίσω στο Kastellorizo.net / Back to Kastellorizo.net

© Copyright 2017- M.A.A.