2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(πράσινος αγώνας):

ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εδώ θα βραβευθεί η καλύτερη εικόνα που είναι σπαζοκεφαλιά.

 

Δεν είναι απαραίτητη η γνώση μαθηματικών ή φιλοσοφίας. Τα ονόματα των καλύτερων θα δημοσιευθούν στη Βίβλο των Μεγίστειων νικητών (στην εδώ ιστοσελίδα).

Οι διαγωνιζόμενοι δε χρειάζεται να είναι παρόντες, αλλά θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε επιγραφές διαγωνιζόμενων που θα βρίσκονται στο Καστελλόριζο. Επιτρέπονται εως τρεις εικόνες από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

Παραδείγματα:

Εικόνες όπου πρέπει να βρούμε τις διαφορές.
Οφθαλμαπάτες (δισδιάστατες εικόνες).

Οι εικόνες πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά (με θέμα «Διαγωνισμός Επιγραφής και Εικόνας») στο email MAA@megisti.net πέντε μέρες πριν το διαγωνισμό.

 

2. ILLUSION COMPETITION
(green agon):

TWO DIMENSIONAL

Here, a prize will be given to the best puzzling picture.

 

It is not necessary to know mathematics, philosophy, philology, or any other science. The names of the best competitors will be published in the Megistian Winners' Book (on the site here).

Competitors in this competition do not have to be present, but more attention will be given to inscriptions made by competitors who are on Kastellorizo island during the competition. The maximum number of illusions sent by one competitor is three.

Examples:

Pictures, where we need to find the differences.
Visual Illusions using two dimensional pictures.

The illusions (pictures) must be sent electronically (with topic "Inscription & Illusion Competition") to the email MAA@megisti.net five days before the competition.


Πίσω στην κεντρική σελίδα του ΜΑΑ / Back to the main MAA page

Πίσω στο Kastellorizo.net / Back to Kastellorizo.net

© Copyright 2017- M.A.A.