3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗΣ (γαλάζιος αγώνας):

Εδώ θα βραβευθεί ο καλύτερος επιστημονικός ή/και μηχανικός γρίφος, που έχει την τρισδιάστατη μορφή παιχνιδιού. Η επιβράβευση της καινοτομίας και της εφευρετικότητας προηγούνται της ποιότητας της κατασκευής. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει ένα τρόπαιο, μικρό αντίγραφο του Χρυσού Στεφανιού της Μεγίστης. Επίσης, τα ονόματα των καλύτερων θα δημοσιευθούν στη Βίβλο των Μεγίστειων νικητών (στην εδώ ιστοσελίδα). Παρακάτω απαριθμούμε τους κανόνες του Διαγωνισμού Επινόησης.

 

3. INVENTION COMPETITION (blue agon):

Here, the best scientific and /or mechanical 3d puzzle (which will have the form of a toy or a gadget), will be awarded. Innovation and ingenuity is of outmost importance. Materials quality is of secondary importance, but must be decent and work properly. The first winner will win a trophy, a small copy of the Golden Wreath of Megisti. Also, the names of the best competitors will be published in the Megistian Winners' Book (on this site). Below, we list the rules of the Invention Competition in a detailed way.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Προαπαιτούμενες πληροφορίες που ο κατασκευαστής πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση MAA@megisti.net (με θέμα «Διαγωνισμός Επινόησης») πέντε μέρες πριν την έναρξη (δίχως αυτές η κατασκευή δε θα γίνει δεκτή):

- Όνομα γρίφου και όνομα κατασκευαστή.
- Φωτογραφία ή σκίτσο γρίφου (π.χ. εδώ κι εδώ).
- Διεύθυνση κατασκευαστή (για επιστροφή γρίφου).
- Οδηγίες χρήσης και οδηγίες λύσης.
- Έτος κατασκευής (να είναι το πολύ πέντε χρονών).
- Κύριο υλικό κατασκευής (π.χ. πλαστικό, ξύλο, κτλ).
- Επαλήθευση ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων (το email θεωρείται νομικό έγγραφο και αρκεί η δήλωση «ναι, αυτός ο γρίφος δημιουργήθηκε από εμένα»).

Αφού σταλούν τα παραπάνω, ο διαγωνιζόμενος θα ειδοποιηθεί άμεσα αν η κατασκευή εγκρίνεται ή όχι. Αφού εγκριθεί, μόνο τότε μπορεί να στείλει ταχυδρομικώς την κατασκευή του. Το ίδιο το (παραπάνω) email μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

2. Ο μηχανικός γρίφος θα πρέπει να φθάσει με συστημένη αποστολή πέντε μέρες πριν την έναρξη στη διεύθυνση:

ΜΕΓΙΣΤΕΙΟΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝ
Πανταζής Κ. Χούλης
Καστελλόριζο 85111
Δωδεκάνησα
ΕΛΛΑΣ

Λόγω ακριτικής θέσης, παρακαλούμε να δώσετε παραπάνω χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας για ταχυδρομικά πακέτα. Ακόμη, αν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας, δηλώστε το γρίφο σας με αξία 21 ευρώ ή λιγότερο για να μην υπάρξουν τέλη εκτελωνισμού. Αν το στείλετε με μεγαλύτερη αξία, τότε τα τέλη εκτελωνισμού τα αναλαμβάνει άμεσα ο αποστολέας για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Υπάρχει και η δυνατότητα να φέρει και ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος (ή ένας απεσταλμένος) το γρίφο (μαζί με όλα τα προαπαιτούμενα έγγραφα) στο Καστελλόριζο μια ημέρα πριν την έναρξη.

Στα τέλη Αυγούστου θα γίνει η δημοσίευση των διαγωνιζόμενων γρίφων στην εδώ ιστοσελίδα (όσοι γρίφοι έλθουν καθυστερημένα και λείπουν, θα συμπεριληφθούν στην τελική έκδοση).

Οτιδήποτε από όλα τα παραπάνω ενδέχεται να αλλάξει αν χρειαστεί νέα προσαρμογή στους διαγωνισμούς. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις παρακαλούμε στείλτε μας email στο MAA@megisti.net

 

ONLY TWO PARTICIPATION STEPS ARE NEEDED:

1. Prerequisite information that the competitor must send electronically by email to MAA@megisti.net (with topic "Invention Competition") five days prior to the start of the competition (without this essential information, the puzzle will not be eligible to compete):

- Puzzle name and manufacturer name.
- Puzzle photo or sketch (example here and here).
- Competitor's address (to return the puzzle).
- User instructions and solutions.
- Year of construction (must be at most five years old).
- Main material (e.g. plastic, metal or wood).
- Verification of intellectual rights (an email is considered a legal document, so a statement like "yes, this puzzle was created by me" is sufficient).

After the above information is sent, the competitor will be immediately notified whether the design is approved or not. Only after the approval the designer may send the design by post. The same email (above) may be used for questions about the competition.

2. The puzzle must arrive by registered mail to Kastellorizo five days before the competition. The address is:

MEGISTIAN AENIGMA AGON
Pantazis C. Houlis
60 Patela Vrahou
Kastellorizo 85111, Dodecanese
GREECE

Note that, because of the remoteness of Kastellorizo, please allow an extra week for any parcel to arrive (including express). Moreover, if sending from outside of Greece, please send the parcel declaring a value of 21 euros or less. If the price is declared higher and there is customs tax, then this must be paid by the sender immediately, to avoid delays.

There is also the opportunity for the contestant (or a messenger) to bring the puzzle (along with all the pre-requisites) to Kastellorizo ​​one day before the compeitition.

At the end of August, all competition puzzles will be published and shown on this web page (those puzzles which arrive late and are not listed, will be included in the final document).

Any of the above may change if there is a need for new competition adjustments. For any questions and/or suggestions, please send us an email to MAA@megisti.net

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΗΣ

1. Οι διαγωνιζόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι παρόντες. Οποιοσδήποτε από οποιαδήποτε χώρα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

2. Μόνο ένα αντίγραφο της κατασκευής είναι αρκετό να σταλεί. Προτείνουμε να σταλεί ως εύθραυστο.

3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να στείλει την κατασκευή του με ή χωρίς διακριτικά, όνομα, ή υπογραφή. Οι διαφημίσεις πάνω στην κατασκευή είναι ευπρόσδεκτες, εφ'όσον όμως δεν επηρεάζουν την οπτική και λειτουργική ποιότητά της. Επιτρέπονται και γρίφοι που είναι ήδη διαθέσιμοι στην αγορά ή/και έχουν ήδη διαγωνιστεί αλλού.

4. Ο μέγιστος αριθμός κατασκευών που μπορεί να στείλει ένας διαγωνιζόμενος είναι τρεις. Σε μιά ομαδική κατασκευή, κάθε μέλος της ομάδας θεωρείται πως έχει στείλει μία.

5. Έχουμε το δικαίωμα να δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας, στο αρχείο αποτελεσμάτων (pdf), και σε διαδικτυακά forum γρίφων, όλες ή κάποιες από τις λεπτομέρειες των γρίφων και των κατασκευαστών.

6. Αν ο κατασκευαστής επιθυμεί να επικοινωνήσουν μαζί του μελλοντικά (για αγορά διαγωνιζόμενου γρίφου, κτλ), τότε μπορεί να μας δώσει ιστοσελίδα ή email για να συμπεριληφθεί στο αρχείο αποτελεσμάτων (αυτό δεν είναι προαπαιτούμενο).

7. Οι γρίφοι θα εκτεθούν δημόσια για κάποιες ώρες. Οι διοργανωτές και οι χρήστες δε θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν υλικές ζημιές ή για γνωστοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Κάθε χρόνο θα υπάρχουν δύο κριτές κι ένας σύμβουλος παγκοσμίου φήμης (γριφολόγοι, μαθηματικοί, ή μηχανολόγοι).

9. Οι γρίφοι που παραπέμπουν σε γνωστούς γρίφους ή σε γρίφους που έχουν ήδη σταλεί, δε θα γίνουν δεκτοί. Δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικά μέρη (μπαταρίες, κτλ).

10. Κύριες παράμετροι για τις αποφάσεις των κριτών:

α. Δημιουργικότητα του τρισδιάστατου γρίφου.
β. Λειτουργικότητα.
γ. Κατασκευαστική ποιότητα.

11. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Για την κατασκευή υπάρχουν δύο επιλογές, είτε να παραμείνει στο νησί (για μελλοντικές εκθέσεις), ή να επιστραφεί με συστημένο πακέτο μετά το διαγωνισμό (χρειάζονται ταχυδρομικά 15 ευρώ εντός Ελλάδας και 25 ευρώ για το εξωτερικό - μεγάλες ή βαριές κατασκευές ενδέχεται να κοστίσουν παραπάνω). Οποιοσδήποτε τρόπος επιστροφής μπορεί να διευθετηθεί και μετά το διαγωνισμό.

12. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα με το ταχυδρομείο ή το τελωνείο (είτε στη λήψη ή στην αποστολή).

 

DETAILED RULES OF THE INVENTION COMPETITION

1. Competitors do not have to be present in this competition. Anyone from any country is eligible to participate.

2. Only one puzzle copy is needed to be shipped. We suggest that it is sent as fragile.

3. Each competitor may send the competing design with or without designer initials, name or signature (there is no restriction). Commercials on the design are welcome, provided they do not affect its optical and functional quality. Mass produced and commercially available products are also accepted. Puzzles sent to other competitions are also accepted..

4. The maximum number of competing puzzles that a competitor can send is three. If a puzzle is made by a team, this is considered as one participation for each team member.

5. We are given the right to publish all given information of the puzzles and the manufacturers, on our website, in the pdf results file, as well as internet puzzle forums.

6. If the manufacturer wishes to be contacted in the future (to trade a contestant puzzle, to sell a puzzle, etc.), then a website or an email should be provided, so that we can include it inside the pdf results file (this is not a prerequisite).

7. The puzzles will be exposed publicly for some hours. Organizers and users will not be responsible for any material related damages or for loss of intellectual rights (due to public showing).

8. Each year, there will be two judges and one advisor (world renowned puzzlers, mathematicians, and/or engineers).

9. A puzzle which resembles another well known puzzle or a puzzle already sent, will not be accepted. Moreover, no electronic parts (batteries, etc) are allowed.

10. Main parameters for the judges' decisions:

a. Creativity.
b. Functionality.
c. Quality.

11. No payment is needed for participating. There are two options for the puzzle, either it stays on the island (for future exhibitions and remaining the property of the designer), or to be returned by registered packet after the competition (for this, a cost of 15 euros for domestic and 25 euros for international postage is needed - larger and/or heavier puzzle designs are subject to higher post fees). Any way of returning may be settled after the competition.

12. We are not responsible for a puzzle having any problems at the post office or at the customs (sent or received).

 

Παραδείγματα γρίφων που μπορείτε να στείλετε, αποτελούν οποιαδήποτε νέα τρισδιάστατα λογικά παιχνίδια ή ήδη υπάρχουσες λογικές κατασκευές με μια έξυπνη προσθήκη. Μπορούν να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κομμάτια.

Γενικά παραδείγματα είναι σπαζοκεφαλιές όπου πρέπει:

- να ταιριάξουμε κάποια κομμάτια,
- να ξεχωρίσουμε κάποια κομμάτια,
- να ενώσουμε κάποια κομμάτια,
- να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς,
- να κάνουμε μιά ακολουθία κινήσεων,
- να μαντέψουμε κρυφούς μηχανισμούς ή κινήσεις,
- να υπάρχει μια τρισδιάστατη οφθαλμαπάτη.

Στη φωτογραφία κάτω αριστερά, έχουμε το Οστομάχιον (μάχη των οστών), ένας υπέροχος γρίφος του Αρχιμήδη. Σκοπός του είναι η επανατοποθέτηση των 14 κομματιών μέσα στο τετράγωνο πλαίσιο (υπάρχουν 536 τρόποι).

Στην δεξιά φωτογραφία έχουμε έναν κύβο του Ρούμπικ, με την ιδιότητα να προβάλλει πάντα την ελληνική σημαία. Όσο κι αν τον ανακατέψουμε η σημαία δεν αλλάζει (βίντεο εδώ).

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργείστε!

 

 

Examples of puzzles that you can send to the competition, constitute any type of newly invented three dimensional logical toys, or the usage of pre-existing logical objects and adding some unexpected or clever twist. They can consist of one or more parts.

General examples are brainteasers where we must:

- match some pieces,
- take apart some pieces,
- put together some pieces,
- do some calculations,
- follow a sequence of logical moves,
- guess a hidden mechanism or a hidden move,
- exhibit a three dimensional illusion or impossible object.

On the left photo below, we have the Ostomachion (translated in English as "the battle of the bones"). It is a wonderful puzzle by Archimedes and its purpose is to place all 14 pieces inside the square tray (there are 536 ways).

On the right photo, there is a variation of a 3x3x3 cube, which presents the Greek flag. Regardless of how much someone scrambles the cube, the flag will never change (video here).

Simply set your imagination free and create!

Ο νικητής θα κερδίσει ως τρόπαιο ένα μικρό αντίγραφο του Χρυσού Στεφανιού της Μεγίστης ή της Χρυσής Μπούκλας του Καστελλορίζου (όπως απεικονίζονται παρακάτω).

 

 

The winner will receive as a trophy a small (but valuable) copy of the Golden Wreath of Megisti or the Golden Boucla of Kastellorizo (as shown in the pictures below - ).

 

 Πίσω στην κεντρική σελίδα του ΜΑΑ / Back to the main MAA page

Πίσω στο Kastellorizo.net / Back to Kastellorizo.net

© Copyright 2017- M.A.A.