Ναυτικός Χάρτης του Καστελλορίζου
Nautical Map of Kastellorizo

 

Γιά πιό λεπτομερείς ναυτικούς χάρτες, παρακαλούμε να επισκεφθείτε το www.1yachtua.com
Πολλά ευχαριστώ στον κύριο Βαλερύ Κουλάγκα που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε αυτόν τον χάρτη!
For more detailed nautical maps, please visit www.1yachtua.com
Many thanks to Mr Valery Koulaga for allowing us to present this map!