Συλλογή από φωτογραφικό υλικό
του Ντίνου Χούλη (του ψηλού!)
Dinos Houlis (the tall guy!) Gallery

 


Καστελλόριζο, έτος 1952... (Ο Ντίνος Χούλης είναι στη μέση)
Kastellorizo in 1952... (Dinos Houlis standing in the middle)

 


Με προσθήκη χρωματων...
With the addition of colors...

 


'Ετος 1946, Ναυτοπροσκοπική Ομάδα Καστελλορίζου.
Από τα αριστερά: Αγαπητός Βενίτης (αρχηγός), Γ. Χούλης,
Στέφανος Παπαπέτρου, Ντίνος Χούλης, Μιχαήλ Χούλης.

Year 1946, Kastellorizo Marinescout Team.
From left: Agapitos Venitis (leader), G. Houlis,
Stefanos Papapetrou, Dinos Houlis, Micheal Houlis.

'Εχω αλλάξει (διόρθωσα και πρόσθεσα χρώματα) την παραπάνω φωτογραφία:
I have modified (corrected and added colors) the photo above: