Τρισδιάστατες Φωτογραφίες (Στερεογράμματα)
3-D Photos (Stereograms)

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες γιά μεγένθυση.
Γιά να τις δείτε κανονικά, το αριστερό μάτι θα πρέπει να
συγκεντρωθεί στην αριστερή φωτογραφία και το
δεξί μάτι στη δεξιά φωτογραφία. Γιά γρήγορα
αποτελέσματα, μειώστε το μέγεθος της φωτογραφίας
στο μισό, ή δείτε τη από μεγαλύτερη απόσταση.

Click on any of the pictures below to enlarge.
To view them properly, the left eye must concentrate
on the left picture and the right eye to the right picture.
For fast results, reduce the size of the picture to half
or attempt to view it from far.

 

 

Όλες οι φωτογραφίες μπορούν να αναδημοσιευθούν οπουδήποτε,
με μόνη προϋπόθεση την μη επικερδή σκοπιμότητα.

All the above pictures are free for any distribution,
provided they are not used for profit.

 

Kastellorizo.net