Φωτογραφίες του Π. Ευσταθίου (τηλ. +3022410 30158)
Photos from P. Efstathiou (ph. +3022410 30158)

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες γιά μεγένθυση.
Click on any of the pictures below to enlarge.

 

 

Όλες οι φωτογραφίες μπορούν να αναδημοσιευθούν οπουδήποτε,
με μόνη προϋπόθεση την μη επικερδή σκοπιμότητα.

All the above pictures are free for any distribution,
provided they are not used for profit.

 

Kastellorizo.net